Skip to content ↓

BEYOND UNIVERSEH

Beyond UNIVERSEH przyznany przez Komisję Europejską!

Komisja Europejska zaakceptowała wniosek "Beyond UNIVERSEH" w ramach programu Horyzont 2020 "Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (SwafS)". Beyond UNIVERSEHu zupełni i wesprze wymiar badań i innowacji Uniwersytetu Europejskiego UNIVERSEH.

Beyond UNIVERSEH będzie rozwijać wymiar badań i innowacji Europejskiego Uniwersytetu UNIVERSEH, sojuszu pięciu partnerów:

   

  Uniwersytet w Tuluzie (Francja),

  Akademia Górniczo-Hutnicza (Polska),

  Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie (Niemcy)

  Uniwersytet Luksemburski (Luksemburg).

  Beyond UNIVERSEH rozszerzy know-how w zakresie nauczania i uczenia się sojuszu, tworząc Europejski Uniwersytet Badawczy UNIVERSEH skupiający się na "przestrzeni" we wszystkich jej wymiarach: Nauka i inżynieria, ekonomia, biznes i finanse, medycyna i zdrowie, nauki społeczne i humanistyczne, sztuka i kultura, innowacje i przedsiębiorczość. Będzie on skupiał naukowców i interesariuszy z różnych środowisk, promując wysoce multidyscyplinarną i międzysektorową sieć w celu sprostania wyzwaniom społecznym związanym z przestrzenią kosmiczną i nową przestrzenią kosmiczną.

  Główną ambicją Beyond UNIVERSEH jest opracowanie i zaproponowanie mapy drogowej polityki badawczej na rok 2035 oraz wizji na rok 2050 w sektorze kosmicznym. Ta mapa drogowa wdroży zrównoważoną, zintegrowaną sieć badań i innowacji w ramach sojuszu UNIVERSEH i poza nim. Ponadto Beyond UNIVERSEH stworzy wspólne i oparte na współpracy wirtualne laboratorium i społeczność badawczą, przewodząc nowym metodologiom współpracy i interdyscyplinarności, aby jeszcze bardziej ulepszyć wyniki badań i innowacji w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.

  Stopka