Skip to content ↓

UNIVERSEH for Ukraine

Poznaj nas i naszą misję!

Celem projektu UNIVERSEH Extended for Ukraine jest włączenie uczelni partnerskich z Ukrainy w działania europejskiego sojuszu uniwersyteckiego UNIVERSEH oraz wzmocnienie dotychczasowej współpracy w obszarze New Space, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kompetencji studentów, ich mobilności i wielojęzyczności. 

Za realizację zadań odpowiedzialne będzie Centrum Technologii Kosmicznych AGH (CTK), które jest również odpowiedzialne za wdrożenie i realizację projektu UNIVERSEH.


Realizacja projektu

Realizacja projektu przyniesie korzyści wszystkim stronom zaangażowanym w jego realizację, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. Zróżnicowany program umożliwi studentom rozwój umiejętności miękkich (komunikacja międzykulturowa, nawiązywanie kontaktów, współpraca w środowisku międzynarodowym, doskonalenie umiejętności językowych) i twardych (zdobycie nowej wiedzy o kosmosie, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości) oraz udział w autentycznych wydarzeniach organizowanych przez partnerstwo UNIVERSEH.

Stopka